Amb efectes des del 6 d'octubre s'ha acorda fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges i l'habitatge social. Amb aquesta finalitat es modifica la regulació de la propietat horitzontal i del sol edificable i es concedeixen incentius fiscals i avals a la inversió en rehabilitació. ...