En el BOE de l'11 de juliol de 2015 s'ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, que va entrar en vigor el següent dia 12, pel qual s'aprova el nou Reglament de l'impost sobre societats adaptat a la Llei 27/2014 de l'impost....