A partir de l’1 de gener, les pensions contributives de la Seguretat Social es revaloraran un 2,5 % per a l’any 2022. Aquest augment serà el mateix per als pensionistes de classes passives....

Des del 1 de gener de 2021, l'edat de jubilació passa a ser de 66 anys, sempre que s'acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es podrà accedir a la jubilació amb 65 anys quan s'acreditin 37 anys i 3 mesos de cotització....

Les pensions més freqüents del sistema de Seguretat Social son les de jubilació, invalidesa, viudetat i orfanesa, però hi ha d'altres casos en que les cotitzacions d'un treballador o d'un autònom poden generar pensions a favor dels seus familiars en cas de defunció. Destaquem el...