El Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya estableix que els terminis per poder reclamar un deute son els següents: Prescriu al cap de 3 anys el dret a reclamar el següents deutes: Els pagaments periòdics que es faci per anys o en terminis més breus. Les factures...