Publicat en el BOE del dia 8 d'abril el RDL 13/2020  que adopta mesures urgents en matèria d'ocupació agrària i que també inclou altres mesures en matèria de Seguretat Social que destaquem a continuació: Vigència: Aquesta norma va entrar en vigor el 9 d'abril i estarà...