Les pensions més freqüents del sistema de Seguretat Social son les de jubilació, invalidesa, viudetat i orfanesa, però hi ha d'altres casos en que les cotitzacions d'un treballador o d'un autònom poden generar pensions a favor dels seus familiars en cas de defunció. Destaquem el...