La gran majoria de les empreses i dels professionals tenen clients morosos. La gestió de la morositat requereix dedicació i moltes vegades acaba afectant també moralment al creditor que, apart d'haver de destinar temps a la reclamació del que li deuen, es troba en situacions...

El Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya estableix que els terminis per poder reclamar un deute son els següents: Prescriu al cap de 3 anys el dret a reclamar el següents deutes: Els pagaments periòdics que es faci per anys o en terminis més breus. Les factures...