En data 18 de febrer del 2016, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) va resoldre un recurs d'alçada en unificació de criteri en el que estima que no es motivació suficient per apreciar la culpabilitat del contribuent, que en la resolució en la que se'l...