El 30 de setembre (excepte en el cas que es doni una nova pròrroga, de la que ja informarem si es produeix) finalitzarà la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d'activitat i la moratòria en el pagament de les quotes de la Seguretat Social que...