Els treballadors que l'empresa contracte incomplint la nova regulació tindran la consideració de fixes i els convenis col·lectius quedaran prorrogats d'any en any quan caduquin, mentre els agents socials estiguin negociant un nou conveni. ...