La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat mitjançant l'aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei introdueix canvis mínims en la regulació...