RETENCIONS: (En la primera versió d'aquest document, hi havia una errada pel que fa a les retencions sobre els rendiments del capital immobiliari, que el 2015, serà el 20%, enlloc del 19% que varem indicar per error,  i el 2016 i successius, el 19%) Retencions sobre...