El Decret Llei 10/2020, de 27 de març, va establir solucions per què les comunitats de propietaris puguin afrontar els inconvenients generats per l'alarma pel coronavirus. Destaquem el següent: Terminis per a la convocatòria de les reunions de les juntes de propietaris: Tots els terminis han...