El Real Decreto 1171/2015, de 29/12, publicat en el BOE del 30/12, ha establert la quantia del salari mínim interprofessional pel 2016. Destaquem el següent: Quantia del salari mínim interprofessional: 655,20 €/mes o 21,84 €/dia, en funció de si el salari està fixat per mesos o...