Entres les noves normes de cotització a la Seguretat Social per el 2023 destaquem la introducció del mecanisme d'equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s'estipula una cotització addicional...