La relació dels administradors socials amb la societat que administren es únicament de naturalesa mercantil o també laboral ? El fet que l’administrador social tingui també una relació laboral amb la societat que representa es molt rellevant ja que en cas afirmatiu haurà de cotitzar a...