En el BOE del passat 30 de novembre es va publicar l’ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, que desenvolupa per a l'exercici 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i règim especial simplificat de l’IVA. No hi ha canvis...