Proposem revisar la llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a...