Aquesta vegada l'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga cap preferència. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini. La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones...