El Diari Oficial de la Generalitat del 18.1.2019, publica l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona del dia 17 de gener de suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques en  tot els municipis litorals de les comarques gironines. Destaquem el següent: Finques afectades: La suspensió...