Hem estat informant la de la obligació de registrar la jornada diària dels treballadors contractats a temps parcial. L'Art. 245 de la Llei General de la Seguretat Social diu que també s'ha d'aplicar als treballadors fixes discontinus o de temporada les normes sobre cotització dels treballadors...