A partir de la vigència de la Llei estatal 16/2012, de 27 de desembre, es van sotmetre a tributació determinats premis de loteries i apostes que anteriorment estaven exceptuats de gravamen. Destaquem: Loteries i apostes pels premis de les qual s'ha de tributar a partir de...