blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – QUOTES

10.- QUOTES

Tributació de la base de l’estalvi (Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials):

Tram Tributació 2014 Tributació 2015 Tributació 2016
Fins a 6.000 € 21% 20% 19%
De 6.000 a 24.000 € 25% 22% 21%
De 24.000 a 50.000 € 27% 22% 21%
Més de 50.000 € 27% 24% 23%

 

Tributació de la base general: El nombre de trams de la tarifa es redueix a cinc. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica, si bé a efecte de retencions es proposa pel 2015 una quota del 20% en el tram més baix i de. 47% en tram més alt.

Pel 2016 les quotes del tram més baix quedarien en un 19% i les del tram més alt en un 45%.

Al tram més alt s’hi arriba a partir dels 60.000 €.