blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RETENCIONS

 RETENCIONS: (En la primera versió d’aquest document, hi havia una errada pel que fa a les retencions sobre els rendiments del capital immobiliari, que el 2015, serà el 20%, enlloc del 19% que varem indicar per error,  i el 2016 i successius, el 19%)

Retencions sobre rendiments del treball: S’aplicarà una nova escala de cinc trams, entre el 20% i el 47% (19% i 45 % el 2016). Es suprimeix l’arrodoniment per calcular el tipus de retenció.

No hi haurà obligació de retenir fins arribar a una base de 12.000 €

Rendiment d’activitats professionals i per impartir cursos i conferències:

Exercici Retenció
2014 21%
2015 19%
2016 18%

 

Des del dia 5 de juliol de 2014, la retenció ja es del 15% quan el volum dels rendiments íntegres derivats d’aquestes activitats en l’exercici anterior haguessin estat inferiors a 15.000 €, i aquest volum representi més del 75% de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball obtinguts en aquest exercici.

Retencions sobre rendiments del capital immobiliari (lloguers):

Exercici Retenció
2014 21%
2015 20%
2016 19%

Retencions sobre rendiments del capital mobiliari:

 

Exercici Retenció
2014 21%
2015 20%
2016 19%

 

Retencions de retribucions a administradors socials:

 

2014 2015 2016
Tipus general 42% 37% 35%
Entitats amb xifra de negocis fins a 100.000 € 41% 20% 19%