“Teniu alguna cosa a l’estranger ? El 31 de març es la data límit !”

El proper dia 31 de març acaba el termini de presentació de les declaracions fiscals, model 720, corresponents a l’exercici 2014.

Hi venen obligades les persones, físiques i jurídiques, que tinguin bens o drets a l’estranger per import superior a 50.000 € en conjunt per cada un dels grups següents: Dipòsits bancaris; Immobles; altres bens i drets.

No obstant, no hi venen obligades les persones que ja haguessin presentat la declaració corresponent a l’exercici 2013, a no ser que el capital a l’estranger d’algun d’aquells grups s’hagués incrementat en més de 20.000 €.

 

RM Assessors. Som assessors fiscals

fiscalcomptable3