“Baixa la retenció dels lloguers”

Recordem que a partir del dia 1 de gener del 2016 la retenció a practicar sobre la renda dels lloguers serà del 19%, enlloc del 19,5%, com fins ara.

Estem parlant de la retenció a compte de l’Impost sobre la Renda que venen obligats a practicar i a ingressar a Hisenda els pagadors d’arrendaments i subarrendaments que no estiguin exclosos de retenció.

fiscalcomptable3