” Com podem recuperar l’IVA repercutit a les factures que no cobrem ?”

Si un clients ens queda a deure tot o part d’una factura podrem recuperar l’IVA repercutit si complim les següents condicions:

1.- Període mínim que ha d’haver transcorregut des de la data de la factura. (Des del venciment o des de cada termini en cas d’operacions a termini o amb preu ajornat):

  • Empreses que l’any anterior hagin facturat més de 6.010,121,04 €: 1 any.
  • Empreses que a l’any anterior hagin facturat menys de 6.010.121,04 €: 6 mesos o 1 any.

2.- Període durant el qual s’ha de fer la factura rectificativa per modificar la base de l’IVA:

  • En els 3 mesos següents al període mínim de l’apartat 1. Exemple, una empresa que facturi menys de 6.000.000 podrà rectificar una factura de data 2.1.2016 entre els dies 2.7.2016 i 2.10.2016 o entre els dies 2.1.2017 i 2.4.2017.

3.- Termini per notificar la rectificació a l’Agència Tributària:

  • Un mes a partir del moment en que s’hagi emès la factura rectificativa.

4.- Requisits:

  • El destinatari de la factura ha de ser un empresari o professional. En cas contrari la base ha de ser superior a 300,00€.
  • L’operació s’ha d’haver registrat als llibres d’Iva.
  • El deute s’ha d’haver reclamat judicialment o per requeriment notarial.

fiscalcomptable8

Som assessors fiscals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a alguns dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat o carlesvilanova@rm-assessors.cat.