“Impost sobre les estades en establiments turístics. Tarifa aplicable en el cas de reserva anticipada”

Amb el recent increment de la tarifa de l’Impost sobre les estades en establiments turístics s’havia produït un problema de difícil solució en els casos en que, havent reservat anticipadament, el client ja havia satisfet el preu de l’allotjament i l’impost abans de l’entrada en vigor de la nova tarifa

Per resoldre-ho, el Decret Llei 2/2017 de 4 d’abril ha establert una regla de determinació de la tarifa aplicable i al seu article 2  ha establert el següent:

“3. En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.”

L’esmentada modificació es va publicar al DOGC amb data 6 d’abril del 2017 i va entrar en vigor el dia 7 d’abril.

administracions5

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat, a mariaromaguera@rm-assessors.cat, o a carlesvilanova@rm-assessors.cat.