Pla de control tributari pel 2018

Com cada any, en el BOE del 23-01-2018 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner del 2018. Destaquem el següent:

Internet. Comerç electrònic. “Bitcoin”:

  • Es prestarà especial atenció als nous models de prestació de serveis i de distribució per via electrònica.
  • S’adaptarà els sistemes d’informació tenint en compte el creixement de sistemes de pagament com els moneders electrònics (l’ús de monedes virtuals tipus «Bitcoin» o similar) i les transferències instantànies i es mantindrà el control sobre fabricants i prestadors de serveis en línia.

Bens i drets a l’estranger: El pla de control se centrarà també en pràctiques defraudadores com la detecció de rendes i béns ocults a l’estranger per part de grans patrimonis, l’augment del control contra el frau en IVA, patrimoni exterior i grans deutors. Per a això comptarà amb dues noves eines:

  • El subministrament immediat d’informació (SII) de l’IVA.
  • La obtenció de les dades de comptes financers a través del projecte CRS (sigles en anglès per a estàndard comú de report) de l’OCDE, que permet intercanviar informació entre més de 50 països de manera automàtica.

Activitats empresarials o professionals ocultes: Es controlarà les activitats empresarials i professionals totalment o parcialment ocultes amb les eines següents:

  • Gestió de les dades que s’obtingui a través dels procediment SII (subministrament immediat d’informació de l’IVA).
  • Operacions coordinades d’entrada i registre amb unitats d’auditoria informàtica.
  • Detecció de signes externs de riquesa.

Control dels grans deutors:

  • Control sistemàtic dels grans deutors, així com una exhaustiva i permanent recerca del seu patrimoni.
  • Adopció de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i recerques patrimonials per garantir el cobrament dels deutes tributaris.
  • Es mantindrà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, especialment el deute en fase d’embargament.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat al nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.