Bens i drets a l’estranger. Finalitza el termini per declarar-los.

El proper 2 d’abril finalitza el termini de presentació de la declaració informativa de bens i drets a l’estranger, model 720,
Recordem:
  • Obligats: En general, hauran de presentar la declaració totes les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol sempre que superin els 50.000,00€ de valor algun dels següents grup de bens o drets:
    • Comptes a entitats financeres a l’estranger.
    • Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
    • Bens immobles i/o drets sobre bens immobles situats a l’estranger.
  • Exclusions de declarar: Si s’hagués presentat la declaració informativa en exercicis anteriors, únicament s’haurà de presentar ara si s’hagués produït alguna variació (a l’alça o a la baixa) d’algun dels blocs anteriors, en un import superior a 20.000,00€ o si s’hagués cancel·lat alguns dels bens o drets indicats.
Si teniu bens o drets a l’estranger és molt important parar atenció a aquesta obligació fiscal per les dures sancions previstes a la normativa en cas d’incompliment. Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte.
Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, calesvilanova@rm-assessors.cat.