El 25 de maig començarà a ser directa i efectivament aplicable el nou Reglament Europeu de Protecció de dades.

Tal com varen informar en un article del 17 de maig del 2017, a partir del proper dia 25 de maig del 2018 serà directament aplicable el Reglament Europeu de Protecció de Dades, això encara que no estigui aprovat el projecte de Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal, actualment en tràmit, que té per finalitat adaptar la normativa espanyola a les previsions  d’aquell Reglament Europeu.

Recordem que les principals novetats consisteixen en el següent:

  • Drets de les persones que haguessin cedit les seves dades:
    • A sol·licitar la supressió de dades antigues quan ja no responen a una finalitat lícita o si s’ha retirat el consentiment.
    • A recuperar les dades que van ser lliurades en el seu moment a un responsable, en un format que li permeti el seu trasllat a un altre responsable.
  • Obligacions de les empreses o organitzacions que hagin rebut les dades:
    • Han de poder acreditar que apliquen polítiques de prevenció per evitar les infraccions de la normativa de protecció de dades.

A partir del 25 de maig, els responsables i encarregats de tractament de les dades hauran d’estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament.

Som assessors d’empreses i assessorem en la protecció de dades personals. Informeu-vos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçar a la nostra assessora, mariaromaguera@rm-assessors.cat.