Avançament de mesures fiscals previstes en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2018

 

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2018, que conté, entre altres mesures, les que destaquem a continuació:

IRPF:

 • Rebaixa en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per als salaris més baixos:
  • El mínim exempt de tributació, que actualment es correspon amb un salari brut de 12.000 euros anuals, s’incrementa fins als 14.000 euros.
  • S’incrementa la reducció per rendiments nets del treball per als salaris bruts entre 14.000 i 18.000 euros. Aquesta mesura beneficiarà a uns 3,5 milions de contribuents, dels quals al voltant d’un milió són pensionistes.
 • Xecs: un sobre natalitat i un altre d’escoles bressol.
  • Quant a la natalitat, amb caràcter general, la deducció de 1.200 euros anuals s’incrementa en 600 euros per cada fill en les famílies que tinguin la condició de nombrosa.
  • Respecte al nou xec d’escola bressol, permetrà la deducció de fins a un màxim de mil euros per any per a les mares treballadores per despeses d’escoles bressol de mainada d’entre zero i tres anys.
  • Respecte als actuals xecs familiars, s’amplien per incloure una nova deducció de 1.200 euros anuals per cònjuge per discapacitat.

IVA: Es contempla que el tipus de gravamen d’IVA aplicable al cinema baixi del 21% actual al 10%, el mateix que ja s’aplica als espectacles en directe des de l’entrada en vigor dels pressupostos generals de 2017.

Recordem que de moment sols es tracta d’un projecte. Informarem de nou quan els pressupostos estiguin aprovats i ja sigui una realitat.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.