blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Novetats pel 2018.

En els inicis de la campanya de les declaracions de IRPF del 2017 i en espera de que s’aprovi la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2018, resumim a continuació les principals novetats que ja son vigents des del passat dia 1 de gener del 2018 i de les que ja hem estat informant.

Subministraments derivats derivats de l’exercici d’una activitat per compte propi en l’habitatge: Les despeses com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet es podran deduir en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total. Si es podés acreditar un % d’ús diferent, s’aplicarà aquest enlloc del 30%.

Despeses de manutenció del propi contribuent en el desenvolupament de la seva activitat econòmica: Seran deduïbles sempre que es produeixin en establiments de restauració i hoteleria i es paguin amb mitjans electrònics.

  • En cas de pernoctar en municipi diferent del domicili de l’activitat i de la residència del perceptor, la deducció tindrà com a límit la quantitat de 53.34 €/dia, si les despeses de manutenció corresponen a desplaçaments dintre territori espanyol, o 91,35 €/dia si corresponen a desplaçaments a l’estranger.
  • En cas que no s’hagués pernoctat en lloc diferent del domicili de l’activitat o de la residència del perceptor, els límits seran, respectivament, de 26,67 o de 48,08 euros diaris, segons es tracti de desplaçaments dintre territori espanyol o a l’estranger.

Rendiments del treball exempts per despeses de menjador d’empresa, vals – menjar o similars: 11 € per àpat.

Límit exempt de la tributació de les beques:

  • Amb caràcter general: 6.000 €. S’eleva fins a 18.000 € quan es tracti d’estudis a l’estranger.
  • Per estudis de doctorat i investigació: 21.000 €. S’eleva fins a 24.600 € quan es tracti d’estudis a l’estranger.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.