Hisenda està controlant els ingressos bancaris dels contribuents

Hem estat informats que l’Agència Tributària està enviant comunicacions a determinats contribuents en les que els hi fa saber que te coneixement de quines han estat les seves entrades bancàries durant el 2017 i se’ls avisa que estan en risc fiscal si el total d’aquestes entrades no coincideix amb els imports declarats per IVA o IRPF.

Pel moment aquestes comunicacions no son més que un avís per què els contribuents recordin que hisenda els vigila. No s’han de contestar ni requereixen cap activitat per part del receptor. No obstant, en cas de dubte, consulti’ns.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat,o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.