TENIU AL DIA LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LA VOSTRE EMPRESA?

Us recordem que el passat dia 25 de maig de 2018 va entrar en vigor  el  nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD), relatiu a la protecció de les dades personals de les persones físiques. Aquesta norma es d´aplicació obligatòria i imposa a les empreses nombroses obligacions i deures en relació a la seva privacitat.

Queda, a més, pendent de publicar la Llei Orgànica de Protecció de dades, que es troba encara en tramitació parlamentaria. De totes formes, el Reglament Europeu ja es i seguirà essent d´aplicació obligatòria

El RPGD parla de multes importantíssimes per a les empreses que podrien representar fins un 4% de la facturació anual de l’empresa.

RESUM DE PAUTES A SEGUIR:

  1. Documentació: Actualitzeu els vostres documents legals i realitzeu auditories internes.
  2. Consentiment: Demaneu permís per a poder processar dades personals. Si el consentiment actual que teniu no compleix amb la nova normativa, l’haureu de sol·licitar de nou.
  3. Formació: Informeu i formeu en aquesta matèria al vostre personal. És important que el vostre equip sàpiga què és el RGPD i com pot afectar l’empresa i quins són els procediments adequats per complir amb la normativa.
  4. Supressió de dades: És indispensable tenir un sistema eficient i eficaç que permeti esborrar les dades quan el client ho sol·liciti o no siguin necessàries.
  5. Preveure situacions de crisi: Cal establir una estratègia per gestionar una possible crisi (pèrdua o sostracció de dades).
  6. Actualització del web i xarxes socials: Actualitzeu els diferents canals, pàgina web, xarxes socials i suports diversos i poseu de manifest que esteu posant en pràctica i complint el RGPD.
  7. Canals d’accés: Aquells que estiguin interessats a formar part de les vostres bases de dades, cal que acceptin els termes de funcionament i ho sol·licitin per tal de que se’ls incloguin. Per contra, aquells que no hagin donat la seva autorització no els estarà permès i no haurien d’entrar a formar part de la base de dades de la companyia.
  8. Protecció de dades per a menors de 16 anys: Els menors de 16 anys necessitaran el permís dels seus pares o tutors amb la nova Llei de Protecció de Dades.
  9. Nou càrrec: Delegat de Protecció de Dades (DPD). Es recomana incloure la figura de Delegat de Protecció de Dades per assegurar que es respecta i compleix amb el que estableix la RGPD. Aquest punt no és obligatori en totes les empreses, però si recomanable. El perfil d’DPD pot anar des d’un professional extern a l’empresa o algun treballador que assumeixi el compromís.
  10. No n’hi ha prou de complir. Cal estar en condicions de demostrar que esteu complint amb la normativa de protecció de dades.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres al 972 426 082 i demanar per MARIA ROMAGUERA o be per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat.