Declaració anual d’operacions amb terceres persones. Sempre el febrer

En el mes de desembre del 2017 varem donar notícia de que s’havia publicat l’Ordre Ministerial HFP/1006/2017, de 16 de novembre, segons la qual, a partir de l’any 2019, s’avançava al mes de gener la obligació de presentar la declaració informativa anual, model 347, d’operacions amb terceres persones per import anual superior als 3.005,06 euros anuals. En aquest sentit la declaració corresponent a l’exercici 2018 s’hauria d’haver presentat en el mes de gener del 2019.

Això ara ha canviat de nou i en la Orden HAC/1148/2018, de 18 d’octubre, BOE del 31 d’octubre s’ha establert que la presentació de la declaració d’operacions amb terceres persones, model 347, es realitzarà, amb caràcter indefinit, en el mes de febrer de cada any i no en el mes de gener.

Financial chart and data with calculator and pen on wooden desk

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors-cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.