Com es declara la Seguretat Social (Els autònoms o RETA) de l’administrador de la societat que paga l’empresa? És una despesa deduïble?

 

Els administradors executius d’una societat que siguin socis amb un 25% o més de participació hauran de cotitzar en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), i serà l’administrador el qui es farà càrrec a títol personal del pagament de la cotització a la Seguretat Social.

No obstant això, és molt habitual que aquesta quota d’autònoms es carregui en el compte bancari de la societat. Veiem a continuació quines variables es poden donar i quines seran les conseqüències fiscals:

L’administrador paga de la seva butxaca les quotes d’autònoms (RETA):

 • Societat: Les quotes pagades per l’administrador no tindran cap efecte per la societat.
 • Administrador: Se les podrà deduir com a despesa del rendiment del treball a l’IRPF

 

Les quotes d’autònoms de l’administrador les paga la societat:

 • Societat:
  • Es podrà deduir com a despesa les quotes pagades, que tindran la consideració de retribució en espècie al seu administrador.
  • Sobre la retribució en espècie haurà de fer un ingres a compte a Hisenda, quin import tindrà la consideració de més retribució en espècie.
 • Administrador:
  • A l’IRPF, es podrà deduir dels seus ingressos les quotes del RETA.
  • Haurà de sumar els sus ingressos de treball la retribució en espècie declarada per la societat i es podrà deduir de la quota l’ingrés a compte.

 

Les quotes del RETA les paga l’administrador i la societat després li abona en diners el seu import:

 • Societat: Es podrà deduir dels seus ingressos l’import total satisfet al seu administrador, sobre el qual li haurà de practicar retenció a compte de IRPF.
 • Administrador: Haurà de declarar l’import total satisfet per la societat i es podrà deduir les quotes del RETA.

 

Les quotes del RETA les paga la societat però les descompta del sou net a abonar a l’administrador:
 • Societat: Les quotes pagades per la societat i descomptades del sou net de l’administrador no tindran cap efecte per la societat.
 • Administrador: Se les podrà deduir com a despesa del rendiment de treball a l’IRPF.
 

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.