blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Avantatges fiscals per a les societats que contractin persones amb discapacitat.

Recordem que les societats que contractin persones amb discapacitat podran aplicar-se les següents deduccions a l’impost sobre societats:

Import de la deducció:

  • Treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 9.000 euros.
  • Treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%: 12.000 euros.

 

Càlcul de la deducció: La deducció s’aplicarà per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat de cada categoria, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors, antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.