Noves mesures tributàries per al 2020. Sistema de mòduls: es mantenen els mateixos límits del 2019. Impost sobre el Patrimoni: Es mantindrà el 2020. Nous coeficients de valors cadastrals.

En el BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 18/2019 que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Destaquem les següents mesures de caràcter fiscal:

Estimació objectiva IRPF i Règim simplificat d’IVA (Mòduls):

 • Pròrroga: Es prorroga per a l’exercici 2020 els límits establerts en la Llei 48/2015 i que han estat vigents en els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019. Es a dir, durant el. 2020 podran seguir en el sistema de mòduls els contribuents per activitats econòmiques que durant el 2019 no hagin superat els següents límits:
  • Volum total de vendes de bens i serveis: 250.000 euros.
  • Volum de vendes de bens i serveis a altres empresaris: 125.000 euros
  • Volum total de compres: 250.000 euros.
 • Renúncies: S’ha obert un nou termini, fins el dia 29 de gener del 2020 pels qui vulguin renunciar al sistema de mòduls.
 • Revocació de renúncies anteriors: Les anteriors renúncies al sistema de mòduls seran vàlides però també es podran revocar fins el 29 de gener del 2020.

 

Pròrroga de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2020: Un any més s’ha restablert l’Impost de Patrimoni que seguirà vigent durant l’exercici 2020.

Impost sobre els bens immobles. Cadastre immobiliari: El passat dia 3 de gener varem publicar la relació de municipis de les comarques gironines que, d’acord amb la Llei del Cadastre Immobiliari, podrien modificar el valor cadastral dels immobles per a l’exercici 2020. La disposició que ara estem comentant determina quins son els coeficients d’actualització que podran aplicar aquells municipis en funció de l’any en que en cada un dels municipis va entrar en vigor la darrera ponència de valors: 

 • Anys 1984, 1985, 1986, 1987 i 1988: Coeficient de l’1,05
 • Anys: 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003: Coeficient 1,03
 • Anys: 2011, 2012 i 2013: Coeficient: 0,97.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.