Covid-19. El 19 de febrer s’obre el termini d’inscripció per rebre els ajuts de la Generalitat

S’ha creat un nou registre per poder rebre els ajuts econòmics que en el futur vagi donant la Generalitat pel Covid-19. Els autònoms i les microempreses que els vulguin demanar s’hauran d’inscriure prèviament en un registre des de les 9:00 h. del 19 de febrer fins a les 15:00 h. del 26 de febrer.

Destaquem el següent:

Passarà com altres vegades, que sols cobraran el ajuts els que primer hi arribin ?

No, precisament s’ha creat aquest registre per evitar-ho. Tothom que s’inscrigui dintre el termini tindrà els mateixos drets.

Qui es podrà inscriure en el registre per anar rebent els ajuts que s’acordi ?

Els treballadors autònoms que exerceixin una activitat econòmica a títol individual o en una empresa (sigui individual, societat o cooperativa) en la que treballin fins a sis persones inclòs els autònoms.

Quins son els requisits més importants ?
  • Estar d’alta en la Seguretat Social com autònom (RETA) abans de l’1 de gener del 2021 i mantenir l’alta ininterrompuda, com a mínim, fins el 28 de febrer del 2021.
  • La base imposable en la declaració de la renda (IRPF) del 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  • El rendiment net de l’activitat no ha d’haver superar els 17.500 euros durant tot el 2020.

 

Quin es el termini d’inscripció ?

Com hem dit, la inscripció s’haurà de fer a partir de les 9:00 h. del dia 19 de febrer i abans de les 15:00 h. del dia 26 de febrer,.

Som Gestors Administratius i gestionem els ajuts econòmics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a fiscal@rm-assessors.cat.