nou impost de vehicles

Nou impost sobre els vehicles de tracció mecànica

Un nou impost es posa en marxa amb efectes des de l’exercici 2020 per part de la Generalitat de Catalunya . Aquest nou impost tractarà sobre les emissions de diòxid de carboni que afecta als titulars del vehicles que les emetin. Es a dir, de la gran majoria de vehicles.

Destaquem el següent sobre el nou impost:

Quina normativa s’aplica el nou impost ?

L’origen de l’impost es troba en la Llei 16/2017, de 1 d’agost, del canvi climàtic. Podeu accedir a tota la normativa clicant aquí.

Quins vehicles tributen el nou impost:

Els turismes, furgonetes i motocicletes, excepte els següents:

  •  Els vehicles 100% elèctrics.
  • Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km (quantia que es redueix a 95 g/km per a l’exercici 2021).
  • Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/km (120 g/km per a l’exercici 2021).            

Quin serà el nou impost a pagar ?

La quota a pagar depèn de les emissions de CO2  que consten a la fitxa tècnica de cada vehicle i pot anar dels 6 al 60 euros anuals per la gran majoria de turismes.

A l’exercici 2020 els turismes i motocicletes tributen a partir de 120 g/km d’emissions de CO2 i les furgonetes tributen a partir de 160 g/km. Per a l’exercici 2021 el turismes passaran a tributar a partir de 95 g/km, i les furgonetes  a partir de 140 g/km.

Com es sabrà el nou import a pagar ?

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publicarà en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en  la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Hi podreu accedir clicant aquí.

Si feu clic aquí també podreu accedir a un simulador de l’impost per tal de saber el que haureu de pagar.

Quan s’haurà de pagar el nou impost?

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de  les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d’octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Hi ha més dubtes ?

Per accedir a les preguntes més freqüents podeu clicar aquí.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís per telèfon, mail, o bé omplint la vostra consulta a continuació:

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.