A partir de l’11 de juliol, els pagaments en efectiu han quedat limitats fins a un màxim de 1.000 euros

El límit dels pagaments en efectiu ha quedat reduït de 2.500 € a 1.000 €. Aquest límit opera únicament quan alguna de les parts que intervingui en el cobrament o en el pagament ho faci en qualitat d’empresari o professional.

En el BOE del 10 de juliol ha estat publicada la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Sens perjudici d’informar-ne més àmpliament en els propers dies, anticipem que aquesta llei inclou la reducció del límit dels pagaments en efectiu quan una de les parts intervingui en qualitat d’empresari o professional. Destaquem:

  • Efecte: 11 de juliol del 2021.
  • Condició per que operi el límit: Alguna de les parts intervinents ha d’actuar en qualitat d’empresari o professional.
  • Límit: Ha passat de 2.500 euros a tant sols 1.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera. No obstant, aquest límit serà de 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • Acumulació: A l’efecte del càlcul se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
  • Sanció: En cas d’infracció, la sanció consistirà en multa del 25 % de la quantia pagada en efectiu

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.