blog corredoria d'assegurances 2 girona i figueres | RM Assessors

Sancions per usar programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms. Aquesta prohibició afecta als autònoms i als empresaris que els utilitzin.

Destaquem el següent:

Nova obligació a partir del proper dia 11 d’octubre:

Els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. A partir del moment en que sigui exigit reglamentàriament aquests programes hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda.

En conseqüència, queden prohibits els anomenats programes de doble ús.

Què són els programes de doble ús?

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d’emetre tiquets amb l’import íntegre d’una compra, però sense que quedi reflectida en la comptabilitat oficial. Aquests programes permeten crear una caixa B amb la qual evadir impostos.

Els més habituals són coneguts amb el nom de Phantomware que és un programari ocult instal·lat en el TPV. L’usuari accedeix al programa prement un botó o introduint una combinació de tecles.

Un altre dels més usats, es denomina Zipper. En aquest cas es tracta d’un programa extern que s’emmagatzema en dispositius extraïbles, com a CD i USB.

Sancions en cas d’incompliment:

L’incompliment d’aquesta obligació, segui per fer-ne ús, sigui per no haver desinstal·lat encara el programa, constituirà una infracció greu i es podrà sancionar amb multa de fins a 50.000 euros.

Aquesta sanció es podria triplicar en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades. En tal cas la multa seria de fins a 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït les vendes ocultes.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.