Ha avisat a Hisenda que se’n va de vacances?

Tot i que Hisenda no descansa mai, concedeix als contribuents fins a 30 dies naturals a l’any durant els quals no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica.

Destaquem:

Que és la bústia electrònica ?

Es un servei de l’Agència Tributària que ofereix la possibilitat de rebre les notificacions i comunicacions administratives per mitjans telemàtics en una adreça electrònica habilitada (DEH) per a tota l’Administració General de l’Estat. 

Estan obligatòriament subscrits a aquest sistema, entre altres:

 • Les persones jurídiques (societats anònimes, limitades, etc.)
 • Les entitats sense personalitat jurídica (societats civils, comunitats de béns, herències jacents, etc.)
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

“Dies de cortesia” per a les notificacions electròniques

Determinats contribuents poden sol·licitar a l’Agència Tributària un màxim de trenta dies durant l’any natural en què l’Agència no podrà posar notificacions en la seva adreça electrònica habilitada (DEH). Ara que comencen les vacances és un bon moment per sol·licitar-los.

Com ho pot demanar?

 • Cal estar donat d’alta en la DEH i estar subscrit als procediments disponibles en l’Agència Tributària per a la recepció de notificacions.
 • S’ha de comunicar amb set dies d’antelació.
 • La sol·licitud cal fer-la a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, en l’apartat de les meves notificacions on ja hi ha un enllaç per sol·licitar aquests dies de cortesia.

Atenció. Són dies naturals i, per tant, s’han de marcar també els dissabtes i els diumenges.

Què succeeix durant aquests dies de cortesia?

Durant els dies assenyalats, l’administració no podrà posar notificacions a la seva disposició en l’adreça electrònica habilitada. No obstant això, NO són dies inhàbils a efectes administratius, de manera que, si fins al dia anterior al període marcat rep una notificació telemàtica, s’entendrà notificada una vegada hagin transcorregut deu dies des de la seva recepció, que pot coincidir amb un dia de cortesia.

Recomanacions

 • Marqui els trenta dies com més aviat millor. Cal triar, almenys, amb una setmana de termini i, per tant, no es pot fer d’un dia per l’altre.
 • Comenci a assenyalar uns dies abans d’anar-se’n de vacances, per no rebre una notificació just el dia abans de sortir.
 • Acabo uns dies abans de tornar, ja que si rep una notificació en aquests dies, romandrà a la seva bústia per ser descarregada durant deu dies, per la qual cosa podrà fer-ho quan torni sense problemes.

Som assessors fiscals i podem gestionar la vostra bústia electrònica. Consulteu-nos sense compromís

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.