Regulació del crèdit immobiliari. Aprovada la nova llei hipotecària.

Segons va publicar La Vanguardia el passat 22 de febrer, el Congrés de Diputats ha aprovat la nova llei hipotecària que s’espera entri en vigor a finals de maig una vegada publicada en el BOE.

Destaquem les següents novetats pel que fa als crèdits amb garantia hipotecària per a la compra d’immobles:

Tràmits previs a la formalització de les escriptures d’hipoteca:

 • La banca haurà d’estudiar la solvència de l’hipotecat amb més profunditat abans de concedir el préstec.
 • Els bancs hauran de donar als clients 10 dies per analitzar la informació precontractual abans de la signatura i hauran d’oferir una fitxa estandarditzada perquè el client pugui comparar les condicions hipotecàries que li ofereix cada entitat.
 • Com a mesura de protecció, s’obligarà als interessats a fer una visita  al notari abans de la signatura del contracte per aclarir tots els dubtes.

 

Clàusules de les hipoteques:

 • En el contracte de préstec els bancs no podran incloure clàusules sòl ni clàusules abusives:
 • En el contracte es podrà recollir una dació en pagament voluntària si així ho decideixen les parts.

 

Repartiment de despeses (en principi i pendent d’un Reglament que s’aprovarà a finals de maig):

 • Els bancs pagaran:
  • L’impost d’actes jurídics documentats.
  • Les primeres còpies del notari (es a dir, els horaris de notari).
  • Les despeses del Registre de la Propietat.
  • La gestoria.
 • Els clients pagaran:
  • Segones còpies del notari.
  • Despeses de taxació de la finca.

 

Pagament anticipat i demores:

 • El client podrà subrogar a una altra entitat sense costos i lliurement la seva hipoteca. Entre les entitats s’establirà un mecanisme de compensació basat en els interessos cobrats i els pendents de cobrament.
 • Comissions per amortització anticipada:
  • Hipoteques a tipus fix: 2% durant els 10 primers anys i 1,5% a partir dels 10 anys.
  • Hipoteques a tipus variable: 0,25% durant els 10 primers anys i 0,15% a partir dels 10 anys.
 • Interès de demora: Interès remuneratori més el 2%.

 

Desnonaments. S’exigirà els següents descoberts per a poder desnonar els deutors hipotecaris:

 • Durant la primera meitat de la vida del préstec: 12 quotes impagades i 3% del capital.
 • Durant la segona meitat de la vida del préstec: 15 quotes impagades i 7% del capital.

 

Som agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a llorencrodriguez@rm-assessors.cat.