¿ Com pot un estranger optar per la nacionalitat espanyola ?

Segons l’art. 22 del Codi Civil podran demanar la nacionalitat espanyola per residència les persones estrangeres que acreditin els següents temps de residència legal i continuada a l’estat espanyol en el període immediat anterior, i acreditin bona conducta cívica i suficient grau d’integració a la societat espanyola:

 • 10 Anys: En general
 • 5 Anys: Persones que tinguin la condició de refugiats polítics.
 • 2 Anys: Nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i sefardites.
 • 1 Any:
  • Nascuts en territori espanyol.
  • Els qui no haguessin exercit oportunament la facultat d’optar per la nacionalitat espanyola.
  • Els qui hagin estat subjectes legalment a tutela, guarda o acolliment d’un ciutadà o institució espanyola, inclòs si segueixen en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
  • Els qui duguin un any casats amb espanyol/espanyola i no estigui separats legalment o de fet.
  • El vidu o o viuda d’espanyol/espanyola si en el moment de la mort no estigués separat legalment o de fet.
  • Els nascuts fora d’Espanya de pare, mare, avi o avia que originàriament haguessin estat espanyols.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2015 de mesures de reforma administrativa en l’àmbit d’administració de Justícia i del Registre Civil, que va ser aprovada el passat dia 15 d’octubre del 2015, s’ha modificat el procediment per l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència. Destaquem:

 • La tramitació tindrà caràcter electrònic i la seva instrucció correspondrà a la Direcció General de Registres i del Notariat.
 • L’interessat haurà d’acreditar  un suficient grau d’integració a la societat espanyola  mitjançant la superació de dues proves:
  • Una d’elles per acreditar un coneixement bàsic de la llengua espanyola. Els sol·licitants de països en que l’espanyol sigui idioma oficial estaran exempts d’aquesta prova,
  • L’altra per valorar el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural espanyola.
 • La resolució s’haurà de notificar a l’interessat en el termini màxim d’un any des de la sol·licitud.

juridica3

Som assessors jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a un dels nostres advocats: cristinaromaguera@rm-assessors.cat, jesussanchez@rm-assessors.cat, o martaromaguera@rm-assessors.cat.