“ENCARA TENIU CLÀUSULA SOL (INTERÈS MÍNIM FIX) A LA VOSTRE HIPOTECA I NO HEU RECLAMAT ? “

Si teniu una hipoteca i no us han abaixat el tipus d’interès per que us apliquen el topall de la clàusula sol, us podem ajudar.

Un tema d’actualitat en els últims anys han estat les clàusules sòl. Aquestes clàusules presents en els contractes hipotecaris estableixen un interès mínim a pagar en la nostra hipoteca encara que l’índex al qual estigui referenciat el préstec hipotecari cotitzi en valors inferiors. És a dir, és un interès mínim que pagarem durant tota la vida de la hipoteca , passi el que passi. Al ser una clàusula inherent al contracte d’hipoteca i que el consumidor final no pot mostrar-se d’acord o no amb la seva inclusió, s’ha considerat com a abusiva d’acord amb la diferent legislació tant espanyola com europea, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors.

Els tribunals espanyols porten temps pronunciant-se al respecte sobre la nul·litat d’aquesta clàusula en molts casos i especialment quan el deutor d ela hipoteca es un particular consumidor final. Molts tribunals estan seguint a més, el que disposa la sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem que estableix la devolució de les quantitats percebudes pels banc en aplicació d´aquest interès mínim (clàusula terra) a partir del 09 de maig del 2013.

La importància del tema es tal que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conegut de casos afectats per aquest tipus de clàusules. Actualment són tres els assumptes pendents de resolució pel Tribunal Europeu nascuts  com a conseqüència del pronunciament del Tribunal suprem sobre la impossibilitat de aconseguir la devolució de les quantitats de més pagades en aplicació de les clàusules sol des de la data de contractació de la hipoteca o de compra de l´immoble en cas de subrogació si ha estat  abans del 9 de maig del 2013. Hi ha en joc 4.500 milions d’euros  que els bancs haurien de retornar als consumidors en el cas que el TJUE es mostrés a favor de retraure l’acció fins al moment de la celebració dels contractes.

juridica6

Si creu que pot estar afectat per una clàusula d’aquest tipus en el seu contracte hipotecari, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per ajudar-li a recuperar els diners que el banc els hi ha cobrat de més, trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.com.