Contracte de comptes en participació, o com invertir en un negoci sense haver de formar part de la societat

Us presentem una modalitat contractual regulada en el Codi de Comerç que permet a les parts que el subscriuen invertir en negocis sense haver de crear una societat, i a la vegada, limitant la responsabilitat a l’aportació realitzada. Aquesta modalitat contractual rep el nom de contracte de comptes de participació. Destaquem:

En que consisteix el contracte de comptes en participació ?: Mitjançant aquest contracte, els  inversors (denominats partícips), es poden interessar en el negoci d’una persona, anomenada gestor, i participar-hi amb aportacions de capital o béns, participant d’aquesta forma en els seus futurs resultats del negoci, en la proporció que es determini. El partícip doncs intervindrà no només en els guanys si no també amb les pèrdues però sense tenir cap responsabilitat en la gestió del negoci.

Obligacions del gestor o titular del negoci:

  • Gestionar el negoci amb la diligència d’un bon comerciant, responent per dol i culpa, doncs la gestió es realitza en interès aliè.
  • Rendir comptes de la seva gestió i a liquidar al partícip en la proporció que hagin convingut en el tancament de l’exercici.

Característiques del contracte de comptes en participació:

  • No està subjecte a cap formalisme de constitució, és a dir, es pot signar en document privat.
  • La identitat dels participes queda resguardada enfront de tercers.

Asian worker in production plant drilling at machine on the factory floor

Des de RM assessors volem assessor als nostres clients de totes les opcions possibles en matèria d’inversions, si creuen que aquesta modalitat contractual s’ajusta o es pot ajustar a les seves necessitats, no dubtin en contactar amb nosaltres. Els informarem sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.