DIVORCI. PERÍODE DE TEMPS EN QUÈ S´ATRIBUEIX L´HABITATGE PROPIETAT DEL MATRIMONI A UN SOL DELS CÒNJUGES

El passat 08/03/2018, l’Audiència Provincial de Barcelona, va dictar sentencia en un procediment de divorci contenciós on es redueix el període de temps en què es va atribuir en exclusiva a l’esposa l’ús de l’habitatge familiar propietat dels dos cònjuges, que tenien atribuïda la custodia compartida dels fills menors.

Inicialment, el Jutjat de primera instància va atribuir l’ús de l´habitatge durant 4 anys en exclusiva a l´esposa, que no treballava. La sentència va ser recorreguda per les dues parts. L’espòs demanava una reducció del temps en que l´ús de l´habitatge s’atribuís en exclusiva a l´esposa  al·legant que aquesta havia trobat feina. Per contra l´esposa demanava que aquesta atribució s’allargués fins a la majoria d’edat dels fills.

L’Audiència ha acordat finalment reduir el termini d’atribució de l’ús de l´habitatge en exclusiva a l´esposa, de quatre a tres anys basant-se en el fet de que poc després de notificar-se la sentencia de primera instància l’esposa havia aconseguit treball, motiu pel qual l‘Audiència va considerar que si l’esposa tenia una nova font d’ingressos els vincles econòmics entre els membres del matrimoni es poden liquidar en un període de temps menor.

House icon and keys on wooden background

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.