ES VOSTÈ ALGUN DELS AFECTATS PEL RECENT TANCAMENT D’UNA CLÍNICA DENTAL ?

 Recentment s’ha publicat una notícia en relació a una clínica especialitzada en tractaments dentals que ha tancat les seves portes sense preavisar als pacients, deixant milers d’afectats a nivell estatal i per extensió a la Província de Girona.

Els informem que, depenen del contracte de crèdit signat i del document signat amb la clínica, els pacients afectats pel tancament tenen dret a sol·licitar la nul·litat dels contractes vinculats per tal d’obtenir la suspensió de la obligació de pagar les quotes de crèdit pendents i intentar recuperar la inversió dels serveis encara no rebuts.

Tanmateix, si a més fossin afectats per alguna negligència o mala praxis mèdica, també poden reclamar pels danys i perjudicis ocasionats.

Si vostè ha resultat afectat,  com a despatx especialista en la matèria,  estem a la seva disposició per ajudar-lo a trobar una solució.

 

L’assessorem sense compromís al 972426004 o be a través de correu electrònic juridic@rm-assessors.cat. 

Atès el volum d’afectats que ens han contactat, respecte a aquest tema concret, comptem amb la col·laboració del despatx FUENTES DE LARA & GARCIA PINTO.